Viridi Tuinen
Homepage Meer informatie over ons bedrijf Meer informatie over onze diensten Neem contact met ons op Projectbeschrijvingen Interessante links Bestel direct tuinmeubelen via onze shop
   
 

Indien u er voor kiest om berichten aan Viridi per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Viridi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Viridi geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (1.) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (2.) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (3.) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Viridi wordt gezonden of aan u wordt verzonden, (4.) het verlies van gegevens, (5.) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of

(6.) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de bestuurders en medewerkers van Viridi

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (incl. deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en wordt beheerst door het Nederlandse recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

« Vorige Volgende »