Viridi Tuinen
Homepage Meer informatie over ons bedrijf Meer informatie over onze diensten Neem contact met ons op Projectbeschrijvingen Interessante links Bestel direct tuinmeubelen via onze shop
   
 

Deze website (www.viridi.nl) wordt beheerd door Viridi. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat Viridi zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij

gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Viridi niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Viridi beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Viridi kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Gebruik van deze website dat (1.) het gebruik van andere bezoekers stoort, (2.) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (3.) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

  Volgende »